วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ถ้าไม่อยากให้แมวเกลียดอย่าให้มีกลิ่นนี้ งานวิจัยชี้ น้องแมวไม่ชอบกลิ่นกล้วยสุก

07 ธ.ค. 2023
74

ถ้าไม่อยากให้แมวเกลียดอย่าให้มีกลิ่นนี้ งานวิจัยชี้ น้องแมวไม่ชอบกลิ่นกล้วยสุก

ถ้าไม่อยากให้แมวเกลียดอย่าให้มีกลิ่นนี้ งานวิจัยชี้ น้องแมวไม่ชอบกลิ่นกล้วยสุก

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความเอาใจใส่ อ่อนโยน และซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ แต่บางครั้งเจ้าของก็อาจทําให้แมวเกลียดโดยไม่ตั้งใจ งานวิจัยใหม่เผยว่ากลิ่นกล้วยสุกเป็นกลิ่นที่แมวไม่ชอบ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงกลิ่นกล้วยสุกอาจช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและแมวได้

กล้วยเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักและนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีรสชาติหวานอร่อย ราคาไม่แพง และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ใครจะไปคิดว่ากลิ่นกล้วยสุกจะทําให้แมวเกลียดเจ้าของ งานวิจัยล่าสุดพบว่า เมื่อให้กลิ่นกล้วยสุกกับแมว จะทําให้แมวแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการหลบหน้า ก้มหน้า หรือถอยห่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแมวไม่ชอบกลิ่นนี้

นักวิจัยได้ทําการทดลองโดยเลือกแมวจํานวน 50 ตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีแมวจํานวน 25 ตัว กลุ่มแรกให้กลิ่นกล้วยสุก และอีกกลุ่มให้กลิ่นผลไม้อื่นๆ เช่น ส้ม มะละกอ สับปะรด เป็นต้น พบว่าแมวในกลุ่มที่ได้กลิ่นกล้วยสุกมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้กลิ่นผลไม้อื่นๆ อย่างชัดเจน

สาเหตุที่แมวไม่ชอบกลิ่นกล้วยสุก อาจเป็นเพราะกล้วยสุกมีกลิ่นหอมจัดเกินไป จนรบกวนประสาทสัมผัสของแมวที่มีความไวต่อกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึง 14 เท่า นอกจากนี้ สารเอทิลีนที่ปล่อยออกมาจากกล้วยสุก อาจมีผลต่อการรับกลิ่นของแมวด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเปิดกล้วยสุกในบ้าน หรือมีกลิ่นติดตัว อาจทําให้แมวรู้สึกไม่พอใจและหลีกเลี่ยงเจ้าของได้

ดังนั้นเจ้าของแมวควรหลีกเลี่ยงการให้กลิ่นกล้วยสุกกับแมวโดยตรง รวมถึงล้างมือให้สะอาดหลังจากรับประทานกล้วยสุก เพื่อไม่ให้กลิ่นติดตัว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้แมวรู้สึกไม่พอใจหรือหลีกเลี่ยงเจ้าของ นอกจากนี้ ควรให้รางวัลเป็นขนมหรือของเล่นที่แมวชอบ เมื่อแมวแสดงปฏิกิริยาเชิงบวกต่อเจ้าของ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของกับแมว

สรุปแล้ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้แมวได้กลิ่นกล้วยสุกจะช่วยป้องกันไม่ให้แมวรู้สึกรําคาญหรือเกลียด และยังสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับแมวให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการให้กลิ่นกล้วยโดยตรง และให้รางวัลเมื่อแมวมีปฏิกิริยาที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับแมวดียิ่งขึ้น